Krystyna Frąckowiak - absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej - Wydział Pedagogiki Tańca w Warszawie. Kierownik Sekcji Tańca i nauczyciel dyplomowany tańca klasycznego, współczesnego, jazzowego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu. Przygotowała wielu uczniów do ogólnopolskich i zagranicznych konkursów tanecznych w kategorii tańca współczesnego ( I, II, III, miejsca w Polsce oraz 2 złote i 1 srebrny medal w Biarritz – Francja ). Wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W 2009 r. otrzymała odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. W 2003 r. otrzymała nagrodę za „ Najlepszego Nauczyciela Szkół Baletowych w Polsce”, w 2006. Nagrodę za Najlepszą Choreografię w II Ogólnopolskim Konkursie Baletu Najmłodszych Tancerzy”. Jako tancerka tańczyła w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych warsztatach
i stażach w zakresie tańca klasycznego, współczesnego, jazzowego.