warsztaty fotograficzne

Termin: 12 i 26 kwietnia 2014 r.
Miejsce: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu (dojazd zapewnia organizator)


Do udziału w warsztatach zapraszamy średniozaawansowanych amatorów fotografii. Zajęcia odbędą się w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu, w której zaaranżowane zostanie studio z profesjonalnym oświetleniem. Dla fotografów pozować będą (w tańcu) uczniowie najstarszych klas szkoły. Warsztaty poprowadzi Robert Frąckowiak, fotograf od lat zajmujący się fotografią tańca i tancerzy; obejmować będą trzy spotkania, które zawierać będą zarówno teorię fotografowania ruchu jak i praktyczne zajęcia oraz omówienia powstałych prac.
Działanie to będzie próbą pogodzenia dwóch odmiennych rodzajów sztuki: pełnego ruchu i ekspresji tańca oraz fotografii próbującej zatrzymać chwilę. Spotkanie osób reprezentujących obie dziedziny sprzyjać ma otwieraniu się na nowe doświadczenia i stymulowaniu kreatywności. Dla młodych tancerzy będzie to możliwość zaprezentowania się w zupełnie nowych warunkach (studio fotograficzne) oraz skonfrontowania własnych wyobrażeń o sobie, swoim ciele i tańcu z konkretnymi wizerunkami, które zostaną utrwalone na zdjęciach. Osoby fotografujące natomiast staną przed zupełnie nowymi wyzwaniami i poza stricte technicznymi umiejętnościami zyskają również możliwość poznania pracy tancerzy i dotknięcia materii tańca niemal od podszewki.
Z powstałych podczas zajęć fotografii zostanie wybranych 20, które zostaną wywołane w dużym formacie i stworzą wystawę. Będzie ona prezentowana w obiekcie CKiS Oskard od września 2014 r., dzięki czemu zapoznać się z nią będą mogli odbiorcy innych działań realizowanych w ramach projektu (nocy filmowej i spektaklu).
Koszt: 150 zł od osoby

 


 

wystawa powarsztatowa „Taniec w fotografii”.

Termin: 6 – 30 września 2014 r.
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard.