Wielkopolski Przegląd Zespołów Tanecznych

Termin: 10 maja 2014 r.
Miejsce: Hala sportowa w Kazimierzu Biskupim

Celem Przeglądu jest popularyzacja zespołowych form tanecznych ich walorów artystycznych  i wychowawczych oraz prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych działających w Wielkopolsce. Spotkanie jest okazją do pogłębienia wrażliwości estetycznej młodych ludzi poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką, wspólnej zabawy, nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń zawodowych.
Zgłoszone do Przeglądu zespoły zaprezentują jedną choreografię w wybranej przez siebie formie tanecznej. Komisja artystyczna dokona oceny obejrzanych prezentacji i zaprosi instruktorów na spotkanie warsztatowe w celu szczegółowego ich omówienia. Najlepsze zespoły rekomendowane przez Komisję otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Przegląd zrealizowany zostanie we współpracy z Urzędem Gminy Kazimierz Biskupi, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim.

 


Uczestników Przeglądu oceniało jury w składzie:

 


Krystyna Frąckowiak więcej...
Paweł Malicki więcej...
Dawid Pieczyński więcej...