Od kwietnia do września 2014 roku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizowało dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „To mnie rusza… – edukacja w zakresie tańca”. Jego bogaty program obejmował warsztaty taneczne i fotograficzne, wykłady, spektakle taneczne, pokaz filmowy oraz przegląd zespołów tanecznych. Celem tych działań było promowanie tańca wśród różnych grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych, pogłębienie wiedzy z zakresu tańca i jego historii, podniesienie kompetencji tanecznych uczestników, zdobycie nowych doświadczeń, wykorzystanie terapeutycznych właściwości tańca oraz promowanie go jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.

To mnie rusza - wydawnictwo (pdf)W ramach projektu odbyło się kilka zróżnicowanych tematycznie warsztatów. Wśród nich „Taniec w fotografii” cykl spotkań zrealizowanych w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu oraz w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, który obejmował teorię fotografowania ruchu oraz zajęcia praktyczne. Wybrane fotografie zostały zaprezentowane na wystawie w Centrum Kultury i Sztuki – Domu Kultury Oskard, a następnie w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej.
Warsztaty dla przedszkolaków oraz spektakl taneczny „Zatańczyć bajkę” bazowały na wizualizacji i technice wykorzystującej ruch, mowę ciała i gestów oraz aktywizowały dzieci z Przedszkola nr 17 w Koninie do kreowania bohaterów bajki.
„Potańcz ze mną mamo”, kontakt improwizacja – warsztaty odbyły się w Szkole Tańca i Baletu FART, a ich celem było uruchomienie psychofizycznych właściwości dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
Muzyka oraz proste piosenki podczas warsztatów „Wio koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami” miały ułatwić dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie wyrażenie emocji oraz uświadomić dorosłym możliwości zabawy i współpracy z dziećmi. Uczestnicy warsztatów wzięli także udział w Ogólnopolskim Dniu Tańca z KLANZĄ w Poznaniu.
Podczas warsztatów „Od samby do walca wiedeńskiego” seniorzy poznawali techniki i podstawowe kroki standardowych i latynoamerykańskich tańców, zorganizowali także dancing.
W trakcie trwania projektu odbył się cykl wykładów Historia tańca z Baletem Dworskim „Cracovia Danza”, który przybliżył młodzieży historię tańca, a ich integralną częścią były występy tancerzy i prezentacje multimedialne. Zwieńczeniem wykładów był spektakl „Sobieski i Marysieńka”.
W ramach projektu zorganizowano także Wielkopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Taniec mój konik”, natomiast pasjonaci kina mieli okazję wziąć udział w maratonie pt. „Filmowa noc z tańcem”, podczas którego można było obejrzeć trzy filmy poświęcone sztuce tańca i jej twórcom: „Pina”, „Fame”, „Flamenco dziś”.
Ostatnim wydarzeniem w ramach projektu był spektakl „Jazz Dance Back and Forth” w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca.

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji projektu: Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Koninie, Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu, Stowarzyszeniu Oświatowemu − Lepsza Edukacja, Szkole Tańca i Baletu FART, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kazimierzu Biskupim, Referatowi ds. Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, dyrektorom i pracownikom konińskich placówek oświatowych, które brały udział w projekcie, wykładowcom, prowadzącym warsztaty, współrealizatorom: Baletowi Dworskiemu „Cracovia Danza”, Pracowni Fizycznej w Łodzi, Kieleckiemu Teatrowi Tańca, Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszeniu Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkim uczestnikom projektu.