CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE zaprasza do udziału w projekcie pt. TO MNIE RUSZA… edukacja w zakresie tańca.

Celem projektu skierowanego do różnych grup wiekowych i społecznych jest promowanie sztuki tańca towarzyszącej ludziom od najmłodszych lat a przejawiającej się w różnych aspektach życia, jako praca, pasja, rozrywka, część historii sztuki, relaks, terapia.

Większość zadań realizowanych w ramach projektu odbywać się będzie w Koninie. Posłużymy się przede wszystkim metodą warsztatową, która zakłada, że własne doświadczenia są najlepszym sposobem przyswajania wiedzy i umiejętności. Skorzystamy z metody wykładowej, wzbogacając ją pokazami tanecznymi i projekcją multimedialną oraz obserwacyjnej, eksponując wystawy, organizując spektakle i emitując filmy m.in. w technologii 3D.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

     
     
 

"Taniec mój konik" w TV WIELKOPOLSKA