CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE zaprasza do udziału w projekcie pt. TO MNIE RUSZA… edukacja w zakresie tańca.

Celem projektu skierowanego do różnych grup wiekowych i społecznych jest promowanie sztuki tańca towarzyszącej ludziom od najmłodszych lat a przejawiającej się w różnych aspektach życia, jako praca, pasja, rozrywka, część historii sztuki, relaks, terapia.

Większość zadań realizowanych w ramach projektu odbywać się będzie w Koninie. Posłużymy się przede wszystkim metodą warsztatową, która zakłada, że własne doświadczenia są najlepszym sposobem przyswajania wiedzy i umiejętności. Skorzystamy z metody wykładowej, wzbogacając ją pokazami tanecznymi i projekcją multimedialną oraz obserwacyjnej, eksponując wystawy, organizując spektakle i emitując filmy m.in. w technologii 3D.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Od kwietnia do września 2014 roku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizowało dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „To mnie rusza… – edukacja w zakresie tańca”. Jego bogaty program obejmował warsztaty taneczne i fotograficzne, wykłady, spektakle taneczne, pokaz filmowy oraz przegląd zespołów tanecznych. Celem tych działań było promowanie tańca wśród różnych grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych, pogłębienie wiedzy z zakresu tańca i jego historii, podniesienie kompetencji tanecznych uczestników, zdobycie nowych doświadczeń, wykorzystanie terapeutycznych właściwości tańca oraz promowanie go jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.

To mnie rusza - wydawnictwo (pdf)

Czytaj więcej...

cykl wykładów i spektakl dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Termin: 8 i 29 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca 2014 r. - spektakl pt. „Sobieski i Marysieńka”, godz. 12.00
Miejsce: CKiS – DK Oskard

 

 

Cykl wykładów „Taniec przez wieki” realizowany przez zespół Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” oparty jest na prezentacjach różnych form tanecznych z poszczególnych epok, odtworzonych na podstawie traktatów i systemów notacji tańca. W każdym z poszczególnych odcinków para tancerzy w kostiumach z epoki zaprezentuje oryginalne choreografie, kroki, figury, sposób zachowania (np. ukłony, zaproszenie do tańca itd.) oraz gesty. Prezentacje taneczne komentowane będą przez prelegenta, wyjaśniającego sekrety i charakterystykę poszczególnych tańców oraz opowiadającego o miejscu tańca w danej epoce oraz o najważniejszych mistrzach tańca (choreografach) i tancerzach. Wykłady wzbogacone zostaną projekcją multimedialną. Koncepcja wykładów zakłada zaprezentowanie młodzieży wiadomości z historii tańca, muzyki i kultury różnych epok w sposób artystyczny, lekki i ciekawy, a jednocześnie bogaty merytorycznie.

 

Maskarada Królowej Bony - fot. Tomasz KorczyńskiMaskarada Królowej Bony - fot. Tomasz KorczyńskiMaskarada Królowej Bony - fot. Tomasz KorczyńskiMaskarada Królowej Bony - fot. Tomasz KorczyńskiTańce i zabawy w czasach Średniowiecza - fot. Paweł MazurLegenda o Królowej Jadwidze wg. L. Rydla - fot. Tomasz KorczyńskiTańce i zabawy w czasach Średniowiecza - fot. Paweł MazurLegenda o Królowej Jadwidze wg. L. Rydla - fot. Tomasz KorczyńskiLegenda o Królowej Jadwidze wg. L. Rydla - fot. Tomasz KorczyńskiTańce i zabawy w czasach Średniowiecza - fot. Paweł Mazur

Tematy wykładów:
- Taniec dworski okresu Średniowiecza,
- Renesansowe maskarady – co tańczyła królowa Bona na Wawelu,
- Barokowy taniec na dworze Króla Słońce (XVII w.),
- Karnawał wenecki – taneczne szaleństwa w maskach (XVIII w.),
- Taniec na salonach romantycznej Europy (XIX w.),
- „Poloneza czas zacząć” – tańce dworskie i szlacheckie w dawnej Polsce,

 „Sobieski i Marysieńka” spektakl taneczno-pantomimiczny
muzyka barokowa kompozytorów polskich i francuskich oraz tradycyjna muzyka turecka
- inscenizacja - Romana Agnel
- choreografia - Romana Agnel, Leszek Rembowski
- kostiumy - Monika Polak-Luścińska
- rekwizyty - Maciej Luściński


„Listy do Marysieńki” Jana III Sobieskiego stały się kanwą do opowiedzenia historii jednego z najgłośniejszych romansów XVII wieku. Motywem spektaklu są wydarzenia związane ze zwycięskim powrotem króla spod Wiednia.

 

sobieski_i_marycienka_001.jpgsobieski_i_marysienka_002.jpgsobieski_i_marysienka_003.jpgsobieski_i_marysienka_004.jpg
 

fot. Ilja Van de Pavert


Język tańca pozwala na pokazanie specyficznego miejsca, jakie wówczas zajmowała Polska na mapie Europy - miejsca, gdzie przenikały się kultury: polska, francuska i orientalna. Spektakl układem formalnym nawiązuje do dworskich widowisk baletowych typu Entreē, tak popularnych w Baroku, jak też do widowisk o tematyce heroiczno-mitologicznej.

 

W wykładach z historii tańca biorą udział uczniowie następujących szkół konińskich:

Szkoły Podstawowej nr 1 – www.sp1.konin.pl
Szkoły Podstawowej nr 12 – www.sp12konin.wikom.pl
Gimnazjum nr 3 – www.gim3konin.edu.pl
Gimanzjum nr 2 - www.2itam.pl
Gimnazjum nr 5 - http://gimnazjumnr5.konin.pl/
Gimnazjum nr 6 – www.gimnazjum6.edu.konin.pl
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – www.gtskonin.salezjanie.pl
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – www.sosw.konin.pl

 

 

Romana Agnel - tancerka, choreograf, pedagog tańca, historyk sztuki; założycielka jedynego w Polsce profesjonalnego Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” (dawniej „Ardente Sole”) – Miejskiej Instytucji Kultury w Krakowie, której jest Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym.
Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie (klasa prof. M. Mirockiej). Ukończyła historię sztuki na Paryskim Uniwersytecie Sorbony. We Francji poznała tańce różnych narodów, a także zdobyła specjalizacje w zakresie tańców charakterystycznych oraz historycznych („Le Ballet Légendaire d'Ile de France”, „Le Bal Paré”, VII Konserwatorium w Paryżu, „Thěâtre Baroque de France”). Jest również tancerką klasycznego tańca indyjskiego Bharata Natyam, którego uczyła się u Smt. M. K. Saroja w Madrasie.

Romana Agnel przygotowywała choreografię i ruch sceniczny do spektakli prezentowanych w wielu teatrach (m.in. Teatr im. J. Słowackiego, Teatr STU, Teatr Ludowy, Teatr „Groteska” w Krakowie; Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi; Teatr Rampa w Warszawie) oraz w Operach i Teatrach Muzycznych (m.in. w Theatre Atelier Lyrique w Tourcoing, Theatre Champs Elysées w Paryżu – Francja; Teatr Konserwatorium w Oberlin – USA; Concertgebouw w Amsterdamie – Holandia; Opera Margrabiów w Bayreuth - Niemcy; Teatr „Pod Palmovkou” w Pradze – Czechy; Warszawska Opera Kameralna, Opera Krakowska – Polska).


fot. T. Korczyński 

Artystka współpracuje w wybitnymi muzykami i dyrygentami (E. Stefańską, U. Bartkiewicz, M. Pomianowską, K. Baumannem, T. Karolakiem, Wł. Kłosiewiczem, V. de Kortem, J.–C. Maugoir’em, J. Ter Lindenem, S. Stadlerem, S. Standag’em, K. Weissem) oraz reżyserami (J. Stokalską, L. Adamikiem, A. Carré, K. Dejmkiem, Wł. Nurkowskim, J. Polewką, R. Perytem, A. Weltschkiem, G. Wiśniewskim, K. Zanussim).
Romana Agnel jest twórcą większości choreografii do spektakli Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” oraz pomysłodawczynią i Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”, który rokrocznie rokrocznie odbywa się na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie. Tegoroczna XV-ta edycja trwać będzie w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia. Ponadto prowadzi regularne zajęcia z tańców historycznych na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (UMFC fila w Białymstoku), a także liczne kursy i wykłady. Romana Agnel jest także autorką kilku publikacji dotyczących zagadnień tańca historycznego.
Artystka jest laureatką II Nagrody na paryskim konkursie „La scéne Française” w technice tańca charakterystycznego oraz Nagrody im. Zofii Rayzacher na IX Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2009 r. została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W 2010 r. odebrała odznaczenie - przyznawane przez Prezydenta Miasta Krakowa – „Honoris Gratia” - zasłużeni dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców.
Romana Agnel prowadzi regularne zajęcia z tańców historycznych na Akademiach Muzycznych w Krakowie (Wydział Instrumentalny), w Łodzi (Wydział Wokalno-Aktorski, specjalność Choreografia i Techniki Tańca) i w Białymstoku (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny).

 

13 kwietnia 2015 r. wystawa „Taniec w fotografii” została zaprezentowana w holu Teatru Wielkiego w Poznaniu, podczas koncertu dyplomowego Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu.

Czytaj więcej

warsztaty fotograficzne

Termin: 12 i 26 kwietnia 2014 r.
Miejsce: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu (dojazd zapewnia organizator)


Do udziału w warsztatach zapraszamy średniozaawansowanych amatorów fotografii. Zajęcia odbędą się w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu, w której zaaranżowane zostanie studio z profesjonalnym oświetleniem. Dla fotografów pozować będą (w tańcu) uczniowie najstarszych klas szkoły. Warsztaty poprowadzi Robert Frąckowiak, fotograf od lat zajmujący się fotografią tańca i tancerzy; obejmować będą trzy spotkania, które zawierać będą zarówno teorię fotografowania ruchu jak i praktyczne zajęcia oraz omówienia powstałych prac.
Działanie to będzie próbą pogodzenia dwóch odmiennych rodzajów sztuki: pełnego ruchu i ekspresji tańca oraz fotografii próbującej zatrzymać chwilę. Spotkanie osób reprezentujących obie dziedziny sprzyjać ma otwieraniu się na nowe doświadczenia i stymulowaniu kreatywności. Dla młodych tancerzy będzie to możliwość zaprezentowania się w zupełnie nowych warunkach (studio fotograficzne) oraz skonfrontowania własnych wyobrażeń o sobie, swoim ciele i tańcu z konkretnymi wizerunkami, które zostaną utrwalone na zdjęciach. Osoby fotografujące natomiast staną przed zupełnie nowymi wyzwaniami i poza stricte technicznymi umiejętnościami zyskają również możliwość poznania pracy tancerzy i dotknięcia materii tańca niemal od podszewki.
Z powstałych podczas zajęć fotografii zostanie wybranych 20, które zostaną wywołane w dużym formacie i stworzą wystawę. Będzie ona prezentowana w obiekcie CKiS Oskard od września 2014 r., dzięki czemu zapoznać się z nią będą mogli odbiorcy innych działań realizowanych w ramach projektu (nocy filmowej i spektaklu).
Koszt: 150 zł od osoby

 


 

wystawa powarsztatowa „Taniec w fotografii”.

Termin: 6 – 30 września 2014 r.
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard.

czyli integracyjne formy tańca towarzyskiego przeznaczone DLA SENIORÓW

Warsztaty dla seniorów odbywały się 8, 22, 29 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Były okazją do twórczej pracy, poznania historii, techniki, kroków i figur tańców latynoamerykańskich i standardowych.

Czytaj więcej

     
     
 

"Taniec mój konik" w TV WIELKOPOLSKA